Pædagogisk personale

 
 
Lærere
 
Alle lærerne på skolen er seminarieuddannede folkeskolelærere. Ovenpå denne uddannelse har alle efteruddannelse i større eller mindre udstrækning.
 
Typen af efteruddannelse spænder vidt fra kurser i forflytningsteknik over Tegn-til-tale, specialpædagogisk grunduddannelse, døv-blinde kurser i Ålborg-skole regi og særlige kurser vedr. autisme til egentlig speciallæreruddannelse.

Alle lærere kan søge kurser - et særligt kursusudvalg vurderer og prioriterer ønskerne i overensstemmelse med skolens kursuspolitik og principper herfor.

lærerne kontaktes normalt via kontaktbogen eller pr. telefon eller privat efter aftale.

Man er selvfølgelig også velkommen til at komme på skolen for at drøfte forhold vedr. eleven.

 
Pædagoger
 
På nuværende tidspunkt er der ansat 3 pædagoger på skolen. Der er en ansat i grupperne med multihandicappede elever, en i specialgruppen og den sidste stilling er i indskolingen.
 
Pædagogernes rolle er at støtte det hele barn. Ud over at have fokus på det undervisningsmæssige i skolen, har pædagogerne fokus på selvhjulpenhed, de sociale relationer og samspil og kommunikationen med børn og voksne imellem. Pædagogerne er også med til at udvikle legemiljø for børnene. Alt dette gennem iagttagelser og observationer.
 
Udover grunduddannelsen har pædagogerne efteruddannelse indenfor tegn til tale, særlige kurser indenfor autismespektret, diplom uddannelser mv.
 
Pædagogerne kontaktes normalt via kontaktbog, pr.telefon eller privat efter aftale.
 
 
Medhjælpere
 
Pædagogmedhjælpere er ansat på skolen som en hjælp til lærere og pædagoger.

Medhjælpernes opgaver spænder vidt fra bleskifte til egentlig træning af elevernes
færdigheder, under vejledning af det uddannede personale.

Der er ikke krav om, at medhjælperne skal være i besiddelse af uddannelse, hvorfor mange er unge mennesker, der kun er hos os et par år.

Men en del har også uddannelse indenfor et andet felt, men ønsker at arbejde med det vi ofte kalder "Vore specielle, men dejlige børn".

Denne gruppe indgår som en del af det faste personale, - på den måde forstået, at de er ansat i en længere årrække.