Kommunikation og samspil

 

 
Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring – og god kommunikation er basis for al undervisning.
 
På Ladegårdsskolen er vores mål at være rigtig gode til udviklingsstøttende kommunikation
 
Vi er bevidste om vores roller som kommunikationspartnere. Vi støtter op om elevens kommunikation, så den enkelte får optimal indflydelse i samspillet og dermed størst mulig lyst til at kommunikere.
 
Det er altid den voksnes ansvar at skabe den rare og trygge stemning, som er grundlaget for et godt samspil og en god kommunikation.
 
 
 
 
 
Elever har forskellige forudsætninger for at kommunikere. Det er de voksnes opgave at møde den enkelte elev uanset elevens forudsætninger.
 
 
Al personalet samarbejder tværfagligt på at sikre mest mulig viden om den enkelte elevs kommunikation og anvende den viden i praksis.
 
For at give eleverne de bedst mulige kompetencer for at kunne udtrykke sig i samspil og kommunikation med andre mennesker arbejder vi bl.a. med Videoanalyse efter VIKOM principper, Marte Meo og ASK.
 
Ladegårdsskolen har et udvidet samarbejde med forældrene gennem en daglig kommunikation, hvor vi i videst muligt omfang benytter forældre-intra.
 
I nogle grupper bruges kontaktbøger til de mere individuelle informationer mellem skole og hjem.
 
 
 
Vi kan yderligere sende dagsedler og billeder med dagens indhold og oplevelser med hjem, - så eleven støttes i at fortælle om dagens oplevelser.
 
Ladegårdsskolens talehørelærere udarbejder kommunikationsundersøgelser på alle nye elever - og kommunikationsudredninger efter behov.