Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen er en fælles bestyrelse for de to skoler i Børnespecialcenter 2, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Bestyrelsen består af i alt 11 mennesker: 7 forældrerepræsentanter (i udgangspunktet 3 fra hver skole), 2 medarbejderrepræsentanter, SFO-lederen fra Hjortholmskolen, de 2 daglige ledere og centerlederen.

Skolebestyrelsens arbejde består blandt andet i at føre tilsyn med undervisningen, at lave principper for skolernes virke og at have en god dialog med de politiske beslutningstagere, ved f.eks. at udarbejde høringssvar.

Skolebestyrelsen har 10 møder om året. Dagsorden og referater er tilgængelige på Børnespecialcenter 2’s hjemmeside. Man kan altid kontakte en forældrerepræsentant eller ledelsen, hvis man har emner eller spørgsmål, som man ønsker behandlet i skolebestyrelsen.