Velkommen til Ladegårdsskolen

Ladegårdsskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, primært begrundet i udviklingshæmning. Skolen er en del af Børnespecialcenter 2 i Holbæk kommune.
 
Skolen omfatter undervisningsforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. Eleverne skal være berettiget til at modtage undervisning efter folkeskolelovens § 20.2. Der skal således være behov for vidtgående specialundervisning.

Elever kan udover udviklingshæmning have andre vanskeligheder, der kræver en specialiseret indsats af undervisningsmæssig og pædagogisk art.
 
Ladegårdsskolen har ud over det generelle tilbud til børn med udviklingshæmning også specialtilbud for børn med multiple funktionsnedsættelser - herunder børn med diagnosen RETT - og tilbud målrettet elever med massive vanskeligheder i forhold til sanseintegration.
 
Alle aktiviteter på skolen tager udgangspunkt i den gode relation og udvikling af elevens ressourcer.

 

 

Kontakt